Sunday, March 28, 2010

Berganding Bahu Membuat Kerusi Pondok SRS

28/03/2010 (Ahad) Jam 09:00 Pagi
Pembuatan kerusi tempat duduk dipondok SRS bagi kemudahkan serta keperluan bagi semua angota SRS untuk menjalankan aktiviti rondaan pada waktu malam telah dibuat secara Gotong royong oleh angota kumpulan SRS yang ada kelapangan.
Dengan terbinanya tempat duduk tersebut maka kesukaran semasa rondaan dapat diatasi.