Sunday, October 25, 2009

Aktiviti masyarakat bersama masyarakat

Bagi menjadikan masyarakat sentiasa beraktiviti dan kerjasama didalam segala bidang, KRT Rumah Pangsa Taman Mawar telah mengambil keperihatian didalam perkara ini.
KIP Mart Masai bersama KRT telah menyambut cabaran tersebut dengan menganjurkan bersama aktiviti masyarakat tersebut.
Didalam aktiviti masyarakat ini, banyak aktiviti sukan yang merupakan aktiviti dalam padang telah diadakan diantaranya Permainan untuk kanak-kanak, Remaja dan Dewasa.
Program ini adalah merupakan progam pembentukan agar semua masyarakat setempat untuk mengambil bahagian dan peka didalam semua bidang didalam kawasan dan ianya akan dilanjutkan lagi didalam aktiviti yang lain pula.