Friday, June 12, 2009

Pembinaan Pondok SRS

Skim Rondaan Sukarela merupakan aktiviti yang perlu ada didalam setiap KRT.
Aktiviti ini merupakan satu aktiviti yang akan merapatkan antara jiran serta tanggung jawab bagi setiap kawasan bagi menjamin keselamatan.
Dari kesedaran ini Pondok Srs telah dibina di krt rumah pangsa bagi mengerakan aktiviti tersebut dan secara tidak langsungnya memberitahu kepada masayarakat setempat akan adanya aktiviti rondaan sukarela.