Saturday, July 19, 2008

Gotongroyong Kebersihan

Kerbersihan merupakan faktor utama bagi menjamin kehidupan yang sihat agar masyarakat dapat menjalani kehidupan harian dengan sampurna.
bagi menjamin kesempurnaan tersebut pihak krt rumah pangsa taman mawar telah mengambil jalan pendekatan mengadakan majlis gotong royong kawasan kediaman bagi mencegah pembiakan nyamuk ades yang boleh menyebabkan penduduk mendapat penyakit danggi.
Barangan buangan juga merupakan salah satu daripada ajenda pembersihan agar kawasan perumah nampak teratur dan kemas.
Majlis gotong royong ini akan berterusan kegiatanya dari masa kesemasa dan ianya merupakan didikan awal kepada semua penduduk untuk menjaga kawasan blok masing-masing.